De grondbeginselen der Nederlandsche spelling

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling

By L. A. te Winkel

  • Release Date : 1868-01-01
  • Genre : Essais
  • FIle Size : 0.23 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Bij het naderen van den tijd, waarop de Redactie met de uitgave van het Nederlandsch Woordenboek een aanvang hoopt te kunnen maken, heeft zij zich verplicht geacht, vooraf naauwkeurig het spellingstelsel te bepalen, dat in het Woordenboek zal worden gevolgd. Te midden der vele twijfelingen en onzekerheden, die nog altijd in de spelling onzer moedertaal bestaan, bij het verschil van gevoelen onzer taalkundige schrijvers omtrent een aantal min of meer belangrijke punten, was het volstrekt noodzakelijk een vast plan te beramen en voor alle bijzondere gevallen eene bepaalde keuze te doen.

keyboard_arrow_up