Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur

Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur

By Abdurrahman Ibn Nasir Es-Seadi

  • Release Date : 2013-10-20
  • Genre : Islam
  • FIle Size : 0.04 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur Ky libërth ka për qëllim të përfshijë këshillat më të rëndësishme për shërimin dhe largimin e brengave shpirtërore. Libri në fjalë është botuar me lejen e birit të autorit, dijetarit Abdullah ibën Abdurrahman es-Se'adij, Allahu e shpërbleftë me të mirat e Tij!

keyboard_arrow_up