Qendrimi i Islamit rreth muzikes

Qendrimi i Islamit rreth muzikes

By Ebu Tajib Taberi

  • Release Date : 2013-10-20
  • Genre : Islam
  • FIle Size : 0.20 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Qendrimi i Islamit rreth muzikes Libri Qëndrimi i Islamit rreth muzikës, të cilin e ka përkthyer dhe përgatitur i diplomuari i Universitetit Islamik në Medinë, prof. Munir Zahiroviq, jep një prerje studimore dhe përpiqet që përmes shpjegimeve dhe dëshmive të detajuara, si dhe citimit të dijetarëve islam të pasqyroj dhe të jap përgjigje në këtë temë. 

keyboard_arrow_up