Kamxhikët e zemrës

Kamxhikët e zemrës

By Aid el-Karni

  • Release Date : 2013-10-24
  • Genre : Islam
  • FIle Size : 0.29 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kamxhikët e zemrës Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë), në koleksionin e tij të haditheve Sahih, në kaptinën mbi Subtilitetin -“Rrekaik”, e që në vërtet ato janë rrëfime që i zbusin zemrat e njerëzve, shënon nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ka thënë:
“Shumë njerëz janë mashtruar lidhur me dy begati: shëndetin dhe kohën e lirë.”
Ndërsa Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) rrëfen se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), është lutur: 
“Allahu im, jeta e vërtetë dhe e drejtë është vetëm ajo e Botës tjetër. Prandaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”
Sehl ibën Sadi (Allahu qoftë i kënaqur me të) deklaron: “Ditën e Hendekut bashkë me të Dërguarin e Allahut, po mihnim dhe bartnim dhe. Në një moment e shikuam, kurse ai u shpreh: 
“Allahu im, jeta e vërtete dhe e drejtë është vetëm në Botën tjetër. Andaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”
Këto tri hadithe me lejen e Allahut janë bazamenti i rrëfimit tonë në këtë libër.

keyboard_arrow_up